วันเสาร์, ตุลาคม 21, 2017

การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

**ข่าวประชาสัมพันธ์** เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุฯ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารโรงอาหารภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหาผู้ลงทุนพัฒนาปรับปรุงและบริหารพื้นที่อาคารโรงอาหารให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าอาคารเป็นเวลา 5 ปี   ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โทร.053-112-694 โทรสาร.053-112-799   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...