วันอังคาร, มกราคม 23, 2018

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อการสนับสนุนความก้าวหน้าของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยของแต่ละหน่วยงานที่จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้นการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปอีกด้วย วช....