วันอังคาร, กรกฎาคม 17, 2018

 สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan

   สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan     👉 เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง นำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และเกษตรแปรรูป (อาหารหรือไม่ใช่อาหาร) ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจตามนโยบาย เป็นหนึ่งใน บริการดีๆประจำปี 2561 จาก SME Bank 📍ดูรายละเอียดต่อได้ที่ https://www.smebank.co.th/loans/local_economy_loan _ _ _ _...

ดาวน์ไหลดไฟล์

 ใบสมัครสมาชิก
                  
Official Line Account