วันอังคาร, มกราคม 23, 2018
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

“โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี”

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานสัมนา 3 เรื่อง ในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี" โดยมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย "ชีวิตในยุค Fin Tech" ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณโฉลก...

เอไอเอส ร่วมสนับสนุน TEDxChiangmai 2018

เอไอเอส ร่วมสนับสนุน TEDxChiangmai 2018 เป็นเวทีที่รวบรวมนักพูด จากกลุ่มนักคิด นักปฏิบัติ แนวหน้า ภายใต้หัวข้อ "Our Common Future อนาคตของเรา" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/660580

“หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน”

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการกลุ่มสินค้างานฝีมือหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วม “หลักสูตร E-Commerce เพื่อกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าฝีมือหัตถกรรมของไทยบุกตลาดประเทศจีน” ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/pfAfTDnEtGOxMusr2 (สำหรับ วันที่ 15 มกราคม 2561) และ https://goo.gl/forms/c8h8sS2BdXvPv8Am1 (สำหรับ วันที่ 16 มกราคม 2561) หรือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังอีเมล์: crossborder2china@gmail.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย: นวัตกรรม มาตรฐาน และการส่งออกสู่ตลาดโลก”

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย: นวัตกรรม มาตรฐาน และการส่งออกสู่ตลาดโลก" ซึ่งจัดขึ้นใน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มติมที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-304-346 หรือ 089-700-9970

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 สามารถเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน เป็นเอกสารประกอบการพิจารณามายังสำนักงานสหพันธ์ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย โทร 02-241-5768, 061-615-0000

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

สถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 เมษายน 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทาง www.igpthai.orgและ www.opdc.go.th

ทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธันวาคม 2560

ภาพข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกอล์ฟ 40 ปี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าวพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันกอล์ฟ 40 ปี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

จัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมจัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน...ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 – 20 ปี เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงต่อต้านการทุจริต

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 20 ปี เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์