วันเสาร์, ตุลาคม 20, 2018

แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แถลงข่าวร่วม 3 สถาบัน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561 ณ...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

  ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

      ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

  คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ...

สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

                                                สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่   หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยการบริหารงานสมัยที่...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

    ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561

ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

งานแถลงข่าวผลงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสิรมการท่องเที่ยวและ MICE

สานพลังประชารัฐท่องเที่ยว เปิดแผนการปฏิรูป เน้นกระจายรายได้ เพิ่มขีดความสามารถ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าทีมภาครัฐ : คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (คณะทำงาน D3) เปิดเผยถึง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน หากมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการขยายตัวจากการท่องเที่ยว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  สำหรับแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิรูปการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่  โดยให้ความสำคัญในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษา ฟื้นฟูวางระบบต่าง ๆ และเน้นในเรื่องความสะดวก...

“พาณิชย์” ยื่นสหรัฐ ไม่ขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมจากไทย และข่าวดีไม่มีชื่อไทยในประเทศที่ต้องถูกทบทวน GSP

"พาณิชย์" ยื่นสหรัฐ ไม่ขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมจากไทย เหตุคือมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยพร้อมร่วมมือสหรัฐฯ แก้ปัญหาเหล็กส่วนเกิน และยังได้รับข่าวดีจากสหรัฐฯ ไม่มีไทยในประเทศที่ต้องถูกทบทวน GSP และไม่เป็นประเทศบิดเบือนค่าเงิน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงฯ ได้นำคณะผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ เดินทางไปเข้าร่วมกการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (TIFA) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ โดยไทยได้ขอให้สหรัฐฯ ยกเว้นการใช้มาตรการ 232...