วันศุกร์, มกราคม 18, 2019

จดหมายเหตุ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

      ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสืบชะตาอายุวัฒนมงคล 5 รอบนักษัตร 60 ปี คุณวรวัชร ตันตรานนท์

       ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสืบชะตาอายุวัฒนมงคล 5 รอบนักษัตร 60 ปี คุณวรวัชร ตันตรานนท์ (รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่) ณ อาคารปฎิบัติธรรม ออป. วัดเจย์ดีหลวง เชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

      ในวันอังคาร ที่ 8มกราคม 2562 เวลา 10.00-18.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

      ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและหน่อยงานส่วนกลาง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  

หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน.(กกร)

       ในวันที่ 2 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เเละคณะกรรมการหอการค้าฯร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน.(กกร) ณ ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมใหญ่) สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เดินสายสวัสดีปีใหม่ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

      วันที่ 27- 28 ธันวาคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ เดินสายสวัสดีปีใหม่ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน การแข่งขัน คัดสรรสุดยอดเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้

        เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน การแข่งขัน คัดสรรสุดยอดเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับสินค้าอาหารรสไทยแท้ และร่วมเป็นคณะกรรมการให้คะแนนการแข่งขัน คัดสรรสุดยอดเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม จ.เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum)

        ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการฯ ครั้งที่21/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

     ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง กรรมการหอการค้าฯ ได้ร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการฯ ครั้งที่21/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับทางคณะจากสมาคมเสฉวน

         ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายนพพร  ประโยชน์เจริญผล ให้การต้อนรับทางคณะจากสมาคมเสฉวน เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เพื่อพบปะหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร  ณ ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง จังหวัดเชียงใหม่