วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

จดหมายเหตุ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” Chiangmai Smart City”

      ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Chiangmai Smart City" โดยได้รับเกียรติการบรรยาย จากท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เเละ หัวข้อ "ส่องกล้อง มองโอกาส เจาะตลาดการค้าเเละโลจิสติกส์ บนเส้นทาง R3A" โดย...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

      ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เเละ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงานเเละกล่าวแแสดงความยินดี       ทั้งนี้นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ได้จัดหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019  ครั้งที่ 20

    วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคุณวโรดม ปิฏกานนท์ รองประธานหอการค้าฯร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019  ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดการเเถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่4 ปีพ.ศ.2561

        ในวันที่ 30 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานฯ ได้จัดทำการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการหอการค้าฯร่วมด้วย ณ...

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รับเกียรติเป็นวิทยากร ร่วมเสวนาโต๊ะกลมฯ -มุมมองต่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

     ในวันที่ 24 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาโต๊ะกลม-มุมมองต่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมบีพี ซิตี้ เชียงใหม่ _ _ _ _ _...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด

ในวันที่ 19 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ,นายวโรดม ปิฎกานนท์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด ของท่านอดีตประธาน ณรงค์ คลองประเสริฐ ณ บจก.เจริญยนตรการ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 22/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง กรรมการหอการค้าฯ ร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการฯ ครั้งที่22/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิอาคารสำนักงานแห่งใหม่

     ในวันที่ 18 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิ๊ธีอันเป็นมงคล ตั้งศาลพระภูมิสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แห่งใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลเเก่องค์กร ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

      ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสืบชะตาอายุวัฒนมงคล 5 รอบนักษัตร 60 ปี คุณวรวัชร ตันตรานนท์

       ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสืบชะตาอายุวัฒนมงคล 5 รอบนักษัตร 60 ปี คุณวรวัชร ตันตรานนท์ (รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่) ณ อาคารปฎิบัติธรรม ออป. วัดเจย์ดีหลวง เชียงใหม่