วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2019

จดหมายเหตุ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกบูธ “งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2562”

      ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวโรดม ปิฎิกานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ เทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2562 “ พร้อมทั้งนำสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า รวมไปถึงการเป็นตัวแทนในการเจรจาธุรกิจให้กับสมาชิกหอการค้าฯ ณ นครเฉิงตู...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินทางศึกษาเส้นทาง R3A เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างรไฟฟ้าความเร็วสูง

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายวโรดม  ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมายังประเทศจีน ผ่านเส้นทาง R3A ในประเทศลาว เพื่อดูการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงถึงด่านขายแดนลาวจีน (Boten Bohan)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมดำหัว “”สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง””

        ในวันที่ 25 เมษายน 2562 นายวโรมดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานดำหัว "สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เเละเป็นการแสดงออกถึงการขออภัย ตลอดรวมถึงการแสดงความกตัญญกตเวที ของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนับถือกันและกัน ที่เปี่ยมไปด้วยการคารวะด้วยไมตรีจิต ความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 1/2562

              ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายวโรมดมปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่ ...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” Chiangmai Smart City”

      ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Chiangmai Smart City" โดยได้รับเกียรติการบรรยาย จากท่านไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เเละ หัวข้อ "ส่องกล้อง มองโอกาส เจาะตลาดการค้าเเละโลจิสติกส์ บนเส้นทาง R3A" โดย...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

      ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เเละ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงานเเละกล่าวแแสดงความยินดี       ทั้งนี้นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ได้จัดหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019  ครั้งที่ 20

    วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคุณวโรดม ปิฏกานนท์ รองประธานหอการค้าฯร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2019  ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่  

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดการเเถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่4 ปีพ.ศ.2561

        ในวันที่ 30 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานฯ ได้จัดทำการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการหอการค้าฯร่วมด้วย ณ...

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รับเกียรติเป็นวิทยากร ร่วมเสวนาโต๊ะกลมฯ -มุมมองต่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

     ในวันที่ 24 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาโต๊ะกลม-มุมมองต่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมบีพี ซิตี้ เชียงใหม่ _ _ _ _ _...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด

ในวันที่ 19 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล ,นายวโรดม ปิฎกานนท์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ด ของท่านอดีตประธาน ณรงค์ คลองประเสริฐ ณ บจก.เจริญยนตรการ