กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

? ข่าวประชาสัมพันธ์

    กรมสรรพากร มีนโยบายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากรให้แก่ผู้ประะกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มเเข็ง เติบโตอย่างมีศักยภาพ เเละสามารถปฎิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง

 จึงได้จัดทำ e-Guideline เรื่อง เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า เเละ Infographic เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ ( Start-Up EcosytemX

? สามารถดาวโหลดได้ที่ http://bit.ly/2CTBmvO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin