การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP” (Train the Trainer) วันที่ 2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP” (Train the Trainer) วันที่ 2 ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์
chiangmaichamber

YEC 2019

Read More »

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin