กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมข่าวสารการออกกำลังกาย ของชาวเชียงใหม่ มีการจัดขึ้นทุก อังคารที่สองของเดือน เช่น 14 มกราคมที่ผ่าน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการ สถานที่ในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะจัดที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin