ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Born Global Business Model

      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ไทยสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก” ซึ่งจัดโดย สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ร่วมดำเนินการโครงการ ” จัดทำ Born Global Business Model “

      เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง Born Global Business Model รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ในการที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างอย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ

   
?
จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเเรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️
ติดต่อคุณประนัดดา รัตนไตรมาส 02-2293131 ต่อ 268

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin