ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

? ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับประสานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

? ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่

084-769-7595( นายคมสันต์ จันทราภา)

E-Mail:komsun_jan@hotmail.co.th

FAX:02 298 5653

MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์
chiangmaichamber

YEC 2019

Read More »

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin