ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร Smart City Leadership Development Program

  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (COLA KKU) ร่วมกับ Lee Kuan Yew School of Public Policy, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดหลักสูตร “Smart City Leadership Development Program (ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ)” ในรูปแบบ#Exclusive & #Comprehensive_Program ที่เน้นเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งภายในและต่างประเทศ

หลักสูตร Smart City Leadership Development Program #ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ กระชับเครือข่ายเป็นกลไกในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

? อบรมทั้งหมด 9 วัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

#ในประเทศ ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel กรุงเทพฯ

#ต่างประเทศ ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร

? เปิดรับสมัครผู้สนใจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน

? ลงทะเบียน ที่นี่ http://goo.gl/forms/t651zkG0TzpEwD1t1

 

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin