สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2 หลักสูตร

? สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมสัมนา 2 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ :TFR 15 เเละร่าง TFRS 16 ” เเละ หลักสูตรที่ 2 “ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มระบบ”

? จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

?  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapchiangmai.com/

 
 

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin