หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9

244

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2562

         สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561
(ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kpi.ac.th หรือติดต่อ  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2141-9544 และ 0-2141-9537-8

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here