หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดทำบัตรสมาชิก

?? ข่าวประชาสัมพันธ์

     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจในระหว่างสมาชิกและผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในอันที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

       โดยขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัด ทำบัตรสมาชิกเครดิต เดบิต ร่วมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด VDO Link ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการทำบัตรได้ที่  ? https://bit.ly/2Tv6vek

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin