เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 4

 หอการค้าไทยร่วมกับองค์กรพันธมิตร ดำเนินโครงการ Big Brother Season 1 – Season 3 โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายสมาชิก 

      จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 4
โดยสามารถสมัครผ่านช่องทาง www.thaichamber.org ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก หรือบุคคลที่ผ่านการสรรหาจากท่านเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับส่วนลดค่าเข้าร่วมโครงการ 20 % (จาก 50,000 บาท เหลือ 40,000 บาท) 

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin