เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community)

? เชิญชวนร่วมกิจกรรม วิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทำกิจกรรม ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่จะได้ลงมือทำจริง และสร้างประสบการณ์ใหม่

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมดำนาปลูกข้าว กิจกรรม Workshop เตรียมดินเพาะปลูก กิจกรรม Workshop ปั้นดิน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

?กิจกรรมวิถีชุมชนสีเขียว (Green Community) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์
chiangmaichamber

YEC 2019

Read More »

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin