เชิญร่วมการประชุม Focus group โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคนั้น

📌โครงการได้จัดทำการประชุม Focus group กับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน ๖ ภาค ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Leave a comment

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Quick Links

หน้าแรก
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเศรษฐกิจ
คณะกรรมการ

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Quick Links

หน้าแรก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเศรษฐกิจ

คณะกรรมการ

หน้าแรก

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2019. All Rights Reserved.