“เชียงใหม่ซิตี้บัส” รถโดยสารประจำทางสายใหม่ที่เชียงใหม่กำลังเตรียมให้บริการ

เชียงใหม่เตรียมพร้อมทีจะให้บริการรถโดยสารประจำทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง “เชียงใหม่ซิตี้บัส” เพื่อให้การจราจรไม่ติดขัดมาก และช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ทั้งการติดตาม กล้องCCTVที่ติดตั้ง 3 จุด ทั้งระบบ GPS ที่สามารถดูว่ารถสายไหนอยู่ ณ ที่จุดไหน (Live Map) และจะถึงเมื่อไหร่ และสุดท้าย ยังมี Free Wifi บริการอีกด้วย

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin