เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

? อุทยานวิทยาศาสตร์ (STeP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

    สร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจแก่กลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมสร้างฐานธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจผ่านกลไกและกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

?  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 31 ธ.ค. นี้ รายละเอียดและใบสมัคร คลิก

http://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=125

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin