โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

172

                  “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs” ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี) ร่วมกันดำเนินงาน

                  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีประสบการณ็์ในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารควาเสี่งด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงได้มีการจัดอบรมผ่านระบบ VDO ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ                                                              ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน                                  เพิ่ม! Line@ : @eli8851q

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here