โครงการ NIST (Nothern Innovative Startup Thailand) รุ่นที่ 2

220

โครงการ NIST (Nothern Innovative Startup Thailand) รุ่นที่ 2 โครงการนี้เป็นโครงการการเร่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ ในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจอุตสาหกรรมสำคัญของภาคเหนือ เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจมูลค่าสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้ใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

 
ติดตามรายละเอียดโครงการที่ http://www.nist-nsp.com/

ชมวีดีโอโครงการ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here