ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดันโรดแมปพัฒนาเมือง 20 ปี สมาร์ทซิตี้-เร่งสนามบินแห่งที่ 2

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดันโรดแมปพัฒนาเมือง 20 ปี สมาร์ทซิตี้-เร่งสนามบินแห่งที่ 2
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

 

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin