เตรียมมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียประกาศห้ามเข้าลำไย

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าระหว่างประเทศ มาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากการที่กระทรวงเกษตรอิโดนีเซียได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวน ปี 2561 โดยกำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดเนียเซียนั้น จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้ห้ามนำเข้าลำใยในเดือน ก.ค. – ส.ค. และตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีลำใยเป็นจำนวนมากในตลาด โดยเบื้องต้นหารือกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้ และจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย ทั้งในการแปรรูป จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคลำใยต่อไป

 

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin