หอการค้าไทยเเละหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานสัมมนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

?ข่าวประชาสัมพันธ์ ?…

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34

?ข่าวประชาสัมพันธ์ ?…

เชิญร่วมการประชุม Focus group โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

? ข่าวประชาสัมพันธ์ …