วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2019
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมงาน Chiang Mai Connect by NTCC: Peptalk & Networking ในหัวข้อ ‘Make-it or Break-it...

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔥 หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ร่วมกับหอการค้านานาชาติฯ Aware Corporation และ Chiangmai&Co จัดงาน Chiang Mai Connect by NTCC: Peptalk & Networking ในหัวข้อ 'Make-it or Break-it in Chiang Mai' ✔มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลํา...

เปิดรับสมัครแล้ว YEC Chiang Mai รุ่นที่ 8  Building Future Entrepreneurs

เปิดรับสมัครแล้ว YEC Chiang Mai รุ่นที่ 8 Building Future Entrepreneurs . Young Entrepreneur Chamber of Commerce Chiang Mai หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดโดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  . สำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ เจนเนอเรชั่นใหม่ และ ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ อายุ 25 -...

หอการค้าไทยเเละหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานสัมมนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔥 หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา "จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน" ✔ กำหนดจัดในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงเเรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ✔ ลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/gB3D หรือตาม QR CODE ในสื่อประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย...

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔥 นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... สอบ 23 มิย.62 ทั่วประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ)...

เชิญร่วมการประชุม Focus group โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคนั้น 📌โครงการได้จัดทำการประชุม Focus group กับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน ๖ ภาค ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น....

ขอเชิญชวนเที่ยวชม งานผ้าฝ้าย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 7 เม.ย. 2562

📣📣 สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ✅ ขอเชิญชวนเที่ยวชม งานผ้าฝ้าย ประจำปี 2562เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อชุดผ้าฝ้าย พื้นเมืองสวยๆ ได้ภายในงานผ้าฝ้าย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 7 เม.ย. 2562 นี้ งานจัดระหว่างเวลา 9.00 น. - 20.00 น. ณ...

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEสมัครเข้าร่วม การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11  และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEสมัครเข้าร่วม การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11  และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 📌 วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.smesnationalawards.com  และ SME CONNEXT วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smesnationalawards.com  และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง Email...

ขอเชิญร่วมทำบุญเทศกาล ปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ปู่จา “ตุงไจมงคล” ตกแต่งรอบคูเมืองเก่าเชียงใหม่

📣 ด้วยภาคเอกชนท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมร่วมปู่จา "ตุงไจมงคล" ตกแต่งรอบคูเมืองเก่าเชียงใหม่ จำนวน 1,500 ตุง ตุงละ 399 บาท โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเเล้ว มอบถวายวัดเเสนเมืองมา เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป 📌 กำหนดปิดการร่วมปูจา "ตุงไจยมงคล" ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

📣  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” 📌ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์...

เชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาฮุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

📣 บริษัทไรซ์แมน จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) จัดโครงการพัฒนาฮุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 📌กำหนดจัด ในวันที่...