วันอาทิตย์, กันยายน 22, 2019

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

    ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561

        ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561

  ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แถลงข่าวร่วม 3 สถาบัน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2561 ณ...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

  ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

      ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

  คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ...

สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

                                                สรุปความคืบหน้าโครงการผลักดันที่สำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่   หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยการบริหารงานสมัยที่...

สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

    ที่มา: หอการค้าไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...