ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงมีสิทธิ์ประกันสังคม

ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงมีสิทธิ์ประกันสังคม (เฉพาะการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และ x-ray ฟัน ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-6977883

เอกสารสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่

เอกสารสมัครสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่

ใบสมัครสมาชิก และรายละเอียด Update 18-03-2562

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกหอฯ