รางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai Top 3 Awards 2018”

         หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจในเเขนงต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดโครงการรางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang mai Top 3 Awards 2018 ” ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าสถานประกอบการหรือการบริการในเเต่ละประเภทธุรกิจที่มีผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ เเละมีมาตรฐานเป็นอันดับต้นๆของในธุรกิจประเภทนั้นๆ

* รายชื่อผู้ได้รับ รางวัลป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ “Chiang Mai Top 3 Awards 2018”  คลิ๊ก !  http://1th.me/Fvvx

* ดาวโหลดภาพบรรยากาศการรับรางวัล / ภาพรับรางวัล

   คลิ๊ก ! http://1th.me/cK9X

 

MORE

Leave a comment

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin