วันอังคาร, ตุลาคม 15, 2019

จดหมายเหตุ

ประธานเเละคระกรรมการหอการค้าฯ ร่วมการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง “กฎบัตรเชียงใหม่”

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิด การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง "กฎบัตรเชียงใหม่" ในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายเจนกิจ สวัสดิโอ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ,...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล” (NORTHERN THAILAND FOOD VAIIEY)

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายวโรดม ปิฏกานนท์ พร้อมด้วยกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล, นายอาคม สุวรรณกันธา, นายไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์) ร่วมพิธีเปิดงาน "สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล" (NORTHERN THAILAND FOOD VAIIEY) ภายใต้งาน...

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตท่านรองฯ พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กกร. (หอการค้าฯ, สภาอุตสาหกรรมฯ, ชมรมธนาคารฯ, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฯ) ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตท่านรองฯ พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์...

พิธีสถาปนาหอการค้าเชียงใหม่สมัยที่ 22 “นายวโรดม ปิฎกานนท์” ชูนโยบายนวัตกรรมดิจิตอลเชื่อมการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 22 ประจำปี 2562-2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯกำหนดเผยวิสัยทัศน์ “หอการค้าฯ เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตร มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ” พร้อมผลักดันโครงการ Flagships เร่งรัดสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2, การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพ Wellness City...

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับหอการค้าเต๋วโจว ประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย เลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมลงนาม Mou ร่วมกับหอการค้าเต๋อโจว เพื่อขยายช่องทางการค้าการลงทุนของทั้ง2 เมือง อีกทั้งยังได้นำผู้ประกอบการเชียงใหม่ มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานเทศกาลไทย ณ เมืองเต๋อโจว ประเทศจีน ...

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในการกล่าวเปิด กิจกรรมการอบรมยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

    ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการกล่าวเปิด กิจกรรมการอบรมยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Business Matching Workshop ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่