หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  41

        ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและหน่อยงานส่วนกลาง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

   

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here