หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

    32

          ในวันอังคาร ที่ 8มกราคม 2562 เวลา 10.00-18.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

    ทิ้งคำตอบไว้

    Please enter your comment!
    Please enter your name here