ท.พ.ศิระ ฮั่นตระกูล

Position : กรรมการ

Brief Info : • บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด

Email : chiangmairam@chiangmairam.com

Phone : 053 920300

Address : 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200