นางสาวสุธิดา เเซ่เตี๋ยว

Position : กรรมการ

Brief Info : • บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

Email : cherrryst@gmail.com

Phone : 053 206374-5

Address : 164 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100