นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์

Position : ประธานฝ่ายการค้า และการลงทุน

Brief Info : • บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด

Email : bovornweth@choice.co.th

Phone : 053 271381

Address : 286 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100