นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์

Position : รองประธานกรรมการ

Brief Info : • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรปกรณ์ แกรนิต

Email : oat_cpg@hotmail.com

Phone : 053 869528

Address : 196/2 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290