นายวริทธิ์ อนุชิราชีวะ

Position : กรรมการ

Brief Info : • สถาบันผู้สูงอายุเเมคเคน

Email : warit.mckean@gmail.com

Phone : 053 124263

Address : 68-69 หมู่ที่8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100