นายสรนันท์ เศรษฐี

Position : กรรมการ

Brief Info : • บริษัท แลนด์มาร์ค จำกัด

Email : soranand@hotmail.com

Phone : 053 400111

Address : 6 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300