นายเจนกิจ สวัสดิโอ

Position : รองประธานกรรมการ

Brief Info : • บริษัท ทิพย์กิติ จำกัด

Email : jenkit_lbc@yahoo.com

Phone : 053 212113

Address : บริษัท ทิพย์กิติ จำกัด 50 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200